ลินด็อน ฮิลล์

นักวิจัยคอมพิวเตอร์วิทัศน์
วิศวกรไฟฟ้า

งานวิจัยที่มีความสนใจ

สิ่งที่ระบุตำแหน่งของภาพ วีดีโอ + การประมาณค่า การเคลื่อนไหว + เสถียรภาพวิดีโอ + การจัดการระบบสี + วิดีโอ 3 มิติ + การปรับปรุงคุณภาพของวิดีโอ + การเข้ารหัสวิดีโอ + วีดีโอใต้น้ำ

งานอดิเรก

การถ่ายภาพ + การถ่ายวิดีโอ + ภาษาไทย + ภาษาญี่ปุ่น + การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ตอนนี้

นี้ไม่ใช่บลอกครับ